Dew White - یک دوره خورشیدی در تقویم چینی است

در 7 سپتامبر 2017، Dew سفید، یکی از بیست و چهار منظومه خورشیدی در تقویم چینی است که اولین سپتامبر در ماه سپتامبر است. به دلیل دما کم، روی زمین و یا برخی از اشیاء دیگر نزدیک به زمین، بخار به قطره آب تبدیل می شود. بنابراین، سفید در واقع به معنی انتقال از آب و هوای داغ به هوای سردتر یا سردتر است.

این سردی است و دوره بارانی شروع می شود. در این روز، سفارشی سنتی در حال انجام برخی از فعالیت های برای قربانی یو پادشاه است و غذاهای سفارشی چای سبز، شراب برنج، سیب زمینی شیرین و سیب زمینی شیرین است. بر این اساس، مردم، در همان زمان، نیاز به مراقبت از سلامتی خود و جلوگیری از آنها از بیماری های خشک پاییز.

ChangLing Metal هشدار می دهد هر کس برای مراقبت بیشتر در مورد وضعیت سلامت خود و تغییرات آب و هوا.

ChangLing MetalCL.jpeg