درمان مشكل نصب و راه اندازي آچار درج موضوع سیم

(1) سوکت راهنمای راهنمای پیچ موضوعی به طور جدی ناشی از پیچ پیچ درج نشده است

نه در محل: استفاده از موضوع پیچ درج ویژه nyluo پایین سوراخ تشخیص سنج سنج،

اگر Non-Go Gage بیشتر از انتخاب یک آچار سوکت جدید باشد.

(2) درج نخ پیچ می تواند موضوع در آچار پیچ آچار راهنمای: پیچ استفاده کنید

نخ را به طور ویژه درپوش را به سمت راهنمای چرخ آچار اضافه کنید، اگر نه، جایگزین کنید

سازنده.

(3) مشخصات دندان های خاصی با استفاده از آچار اسلات نوع T آسان است.

(4) پیچ آچار نوع پیچ پیچ نصب سیم پیچ فولادی پیچ خورده است

آستین: عملیات ماهر و یا تغییر آچار تی T.

(5) اگر استثناء 3، 4 قابل حل نباشد: سر تیغه های سفارشی و ترکیبی از اسلات T

آچار

钢丝 螺 套 .jpg

扳手 .jpg


扳手.jpg