عملکرد ضمیمه موضوع سیم چیست؟

درج موضوع سیم ، نوع جدیدی از فن آوری اتصال اتصال است که می تواند به طور موثر در اتصال اتصالات اتصال پیچ ها را بهبود بخشد و به میزان قابل توجهی قابلیت اتصال پیچ را بهبود بخشد. مزایا به شرح زیر است:


1، سیم های مورد استفاده در مواد مختلف با مقاومت کم را وارد کنید، مقاومت خوردگی اتصالات پیچ به شدت بهبود می یابد تا از آسیب دیدن موضوع جلوگیری شود.

2، به دلیل قرار دادن موضوع سیم انعطاف پذیر می تواند به طور مساوی بر روی حلقه رشته، حذف پیچ و سوراخ سوراخ انحراف زمین و دندان و جذب لرزش، در نتیجه بهبود مقاومت خستگی اتصال پیچ اتصال پیچ و مقاومت.

3 پیچ قفل سیم پیچ را وارد کنید، قفل در موضوع سوراخ، زمانی که در معرض شوک و ارتعاش پیچ پیچ است، فرایند معمول از عملکرد دستگاه.

4، در مقایسه با مسواک یا مسواک، در شرایط مشابه، شما می توانید اندازه های کوچکتر و پیچ قوی را انتخاب کنید، به منظور کاهش اندازه و وزن.

5، سختی بالاتر از غلاف پیچ پیچ، در نتیجه با نصب اتصال پیچ نصب شده کمتر سایه و اشک، می توان بارها و بارها استفاده می شود. براساس این مطالعه، بار بیش از 7 برابر مقاومت کششی درجۀ سیم پیچ پیچ است، شکستگی پیچ در سیم پیچ آسیب نخواهد گذاشت. wire thread inserts