چه مشکلاتی بعد از نصب ظاهر می شود؟

ما باید چه کار کنیم؟ اگر اندازه سنج پلاگین اندازه گیری شود، نمیتوان از طریق آن عبور کرد یا پیچ بعد از نصب به درستی نمیتواند درست شود.


a گاهی اوقات، ممکن است گام اندازه گيري نشده باشد، که ممکن است پس از پیچ کردن پیچ به موقعیت ورودی موضوع کمک کند .


ب Impassability of go gauge پس از حلقه قفل قفل شده است.


c. دقت اندازه گیری پلاگین و گیره موضوع مناسب نیست: در هنگام سفارش، لطفا با توجه به دقت اندازه گیری پلاگین، موضوع را مطابق با موضوع انتخاب کنید.


d. مته برای حفاری سوراخ پایین خیلی کوچک است: یک مته مناسب را تغییر دهید.


e. انتخاب اندازه پلاس نامناسب: تغییر مناسب یک.


f.thereing در هنگام نصب نصب می شود: خارج کردن و نصب مجدد آن


مراحل نصب:

20.jpg

free-running-06.jpg