چرا موضوع سیم به گونه ای محبوب است؟

استفاده از تسمه های سیم مایع بیشتر و گسترده تر و بیشتر و بیشتر با مشتریان محبوب است، فلز زیر Changling معرفی می کند که چرا اتصال سیم پیچ بسیار محبوب است. از آنجا که نقش زیر دارد:

1. بهبود قدرت موضوع ماتریس

آستین محافظ در یک غلاف فلزی یا غیر فلزی برای ایجاد مقاومت قوی، مقاوم در برابر سایش، قابلیت تغییر داخلی استاندارد داخلی برای بهبود مقاومت و مقاومت سایش است.

2. ظرفیت تحمل موضوع را بهبود بخشد

به طور موثر از سطح نخ و خطای دندانه دار بین نخ های داخلی و خارجی حذف شود تا بار بر روی هر یک از یک رشته کویل ایجاد شود.

3. عمر مفید بستر را طولانی تر کنید

جلوگیری از آسیب دیدگی به علت پوشیدن موضوع، خوردگی، ارتعاش، حتی حذف مؤثر نصب، بر عمر پایه تاثیر نمی گذارد.

4. حجم و وزن را کاهش دهید

برای استفاده بهتر از حد مجاز، می توان اندازه کوچک و پیچ و مهره های بالا را انتخاب کرد، که می تواند مواد را ذخیره کند، وزن و حجم را کاهش دهد.

5. هزینه ها را کاهش دهید

خطای ماشینکاری را تعمیر کنید یا سوراخ رشته ای داخلی را با یک غلاف رشته ای تعمیر کنید تا بخشی از آن را تعمیر کنید تا ورودی کمتری برای ذخیره اجزای مهم ایجاد شود.

1.jpg

4.jpg