چرا از سیم وارد شده؟

درج سیم پیچ یک شی جاسازی شده است که برای حفاظت از سوراخهای سوراخ شده با فلزات رنگی، عمدتا برای اتصالات پیچ، پیچ در سوراخ های ریز یکی از اتصالات، و دوباره آنها را پیچ می کند.

با توجه به انعطاف پذیری خاصی به عنوان یک مجموعه مارپیچ سیم فولاد می تواند موضوع را به خوبی، توزیع استرس پیچ را بهبود بخشد، بهبود خستگی پیچ، و در اتصال تحت بار متغیر در همان زمان همچنین می توانید استفاده از مخفی کردن و ارتعاش دم ، بنابراین آن را نیز به مهره های فلزی برای اتصال پیچ بارگذاری می شود.

این نوع آستین پیچ در سال های اخیر به طور گسترده ای در اتصال پیچ هواپیما، هوا فضا و محصولات مدنی مورد استفاده قرار گرفته است. 05.jpg