درج سیم Thread نصب شده، پلاگین اندازه گیری از Tonggui، چگونه می توان؟

(1) گاهی اوقات قانون قاعده سایگونیت ممکن است فقط به پیچاندن پیچ پس از پیچ قرار گیرد.

(2) قفل قفل حلقه قفل sigoitong سیم ورودی به طور معمول به طور تصادفی وارد شده است.

(3) پلاگین با دقت و صحت ردیف های سیم ناقص مطابقت ندارد: با توجه به دقت اندازه گیری ردیف انتخاب شده در هنگام سفارش یک سیم سیم از همان کلاس وارد کنید.

(4) زیر یک سوراخ کوچک نیز انتخاب کنید: مبادله با قطر مته کمی مناسب.

(5) پلاگین سنج نامناسب، به عنوان با موضوع پیچ متحرک (سری UN) 60 درجه زاویه جریان 55 درجه موضوع تحویل inches زاویه تشخیص شکل برای قرار دادن سیم: مبادله با اجزای از همان سری.

(6) موضوع سیم دندانه ای قرار دادن نصب بدون اسکن: حذف به روز رسانی.

 plug gauge