کتاب جهانی د

در حال حاضر مردم به طور فزاینده ای از محصولات الکترونیکی جدا نیستند، آیا هنوز هم می توانید برای دیدن یک کتاب خوب آرام باشید؟ امروز روز جهانی کتاب (نام کامل "کتاب جهانی و روز کپی رایت") است، اجازه دهید گوشی را خاموش کنیم و از زمان خواندن لذت ببریم.

روز خوبی داشته باشید.

timg